Green

Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Berkelanjutan

Di era yang semakin fokus pada keberlanjutan, konsep ekonomi sirkular semakin mendapatkan perhatian. Ekonomi sirkular adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada pengurangan limbah dan penggunaan kembali semua sumber daya yang digunakan dalam siklus produk. Dalam ekonomi sirkular, produk tidak lagi hanya digunakan sekali, tetapi dirancang untuk digunakan kembali, diperbaiki, atau didaur ulang. Hal ini membuka …

Continue Reading